1 2 3 4 5

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2019 - 18 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1901 бб, дб, цр, чб, 109 286 28 554 21 998 29626 Явен търг

08.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1902 бб, дб, дгл, чб, 163 663 54 480 34 1394 35718 Явен търг

08.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1903 ак, бб, дб, чб, 26 679 126 365 0 1196 27301 Явен търг

08.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1904 бб, дб, дгл, чб, 164 771 78 901 20 1934 45198 Явен търг

08.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1905 бб, бк, дб, дгл, чб, 91 626 35 410 10 1172 28933 Явен търг

08.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1908 бк, 298 4 0 1244 115 1661 73978 Явен търг

15.03.2019
24.06.2019 24.06.2019
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1909 бк, дб, цр, 283 0 0 1087 59 1429 63492 Явен търг

15.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1912 чб, 87 13 0 21 2 123 5267 Явен търг

15.03.2019
24.06.2019 24.06.2019
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1914 бк, дб, цр, 21 0 3 329 1 354 14914 Явен търг

15.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1916 бк, чб, 203 220 40 183 6 652 20144 Явен търг

15.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1917 бб, бк, дб, чб, 22 290 53 137 2 504 12515 Явен търг

15.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1918 бб, бк, дб, дгл, чб, 117 1432 225 455 7 2236 53259 Явен търг

15.03.2019
24.06.2019 24.06.2019
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1919 бб, бк, дб, цр, чб, 8 646 121 272 0 1047 25479 Явен търг

15.03.2019
24.06.2019 24.06.2019
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1920 ак, бб, дб, чб, 10 133 23 39 0 205 4994 Явен търг

15.03.2019
24.06.2019 24.06.2019
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1921 ак, бб, бк, дб, цр, чб, 243 344 27 2334 45 2993 114733 Явен търг

15.03.2019
24.06.2019 24.06.2019
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1922-С бб, 2 33 1 411 0 447 6434 Явен търг

15.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1806Д-19 ак, бб, бк, дб, дгл, цр, чб, 328 862 57 682 18 1947 55725 Явен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1927 бб, чб, 1587 1523 155 1019 111 4395 138231 Явен търг

06.06.2019
24.06.2019 24.06.2019