1 2 3 4 5

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2018 - 14 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1801 ак, бб, бк, гбр, дб, дгл, цр, чб, 947 5340 443 1155 31 7916 197155 Явен търг

24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1802 ак, бб, дб, дгл, чб, 189 2157 193 497 2 3038 69669 Явен търг

24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1803 бб, дб, дгл, цр, чб, 93 996 88 405 1 1583 39153 Явен търг

24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1804 бб, бк, дгл, см, чб, 95 613 59 97 4 868 22090 Явен търг

24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1807 бб, чб, 81 324 7 83 4 499 13471 Явен търг

24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1810 бк, чб, 88 6 0 395 7 496 21104 Явен търг

24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1812 бк, 199 8 0 1023 47 1277 54318 Явен търг

24.11.2017
13.04.2018 13.04.2018
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1813 бк, 66 5 0 349 19 439 18609 Явен търг

24.11.2017
13.04.2018 13.04.2018
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1806 бк, 35 0 0 646 6 687 28189 Явен търг

26.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1809 бк, чб, 139 17 1 1421 57 1635 67348 Явен търг

26.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1815 бк, 318 0 0 1645 130 2093 90224 Явен търг

26.02.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1817-С чб, 81 181 1 502 0 765 12117 Явен търг

04.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1816 ак, бб, бк, дб, дгл, цр, чб, 135 2424 417 828 7 3811 84324 Явен търг

04.06.2018
20.06.2018 20.06.2018
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1806Д бб, бк, дгл, лст, см, чб, 206 1219 117 611 28 2181 50698 Явен търг

18.07.2018
ПРОВЕДЕНА