1 2 3 4 5

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2018 - 22 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1805 бк, 128 0 0 699 46 873 22949 Открит конкурс

24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1806 бк, 35 0 0 646 6 687 18544 Открит конкурс

24.11.2017
12.12.2017 12.12.2017
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1808 бк, 69 0 4 311 28 412 10738 Открит конкурс

24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1809 бк, чб, 139 17 1 1421 57 1635 43479 Открит конкурс

24.11.2017
12.12.2017 12.12.2017
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1811 бк, 51 0 0 462 16 529 14100 Открит конкурс

24.11.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1814-С бб, чб, 1 142 23 1145 0 1311 27760 Договаряне

07.03.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1819-С бб, 18 52 0 535 0 605 12806 Договаряне

15.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1820-С бб, 9 35 2 394 0 440 9301 Договаряне

15.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1822-С бб, 19 42 1 1079 0 1141 23997 Договаряне

12.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1823-С бб, 71 114 1 1795 0 1981 41847 Договаряне

08.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1826-С бб, 5 6 0 84 0 95 2012 Договаряне

17.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1824 бк, дб, цр, 0 0 0 1338 0 1338 36487 Открит конкурс

17.08.2018
04.09.2018 04.09.2018
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1825 бк, дб, цр, 0 0 0 1386 0 1386 37796 Открит конкурс

17.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1827-С бб, чб, 12 39 0 343 0 394 8351 Договаряне

01.10.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1828-С бб, дб, 0 0 0 159 0 159 3350 Договаряне

04.10.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1830-С бб, 6 15 1 119 0 141 2997 Договаряне

30.10.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1831-С бб, 0 16 2 45 0 63 1355 Договаряне

08.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1832-С бб, 0 11 0 71 0 82 1738 Договаряне

06.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1833-С бб, дб, 14 69 3 351 0 437 9369 Договаряне

06.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1818-С бб, 1 13 1 170 0 185 3900 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1821-С бб, 4 12 0 770 0 786 16471 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1829-С бб, чб, 21 91 4 486 0 602 12841 Договаряне   ПРОВЕДЕНА