1 2 3 4 5

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2019 - 19 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1906 дб, цр, чб, 200 351 10 232 19 812 21770 Открит конкурс

08.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1907 бк, 152 0 0 1304 73 1529 46353 Открит конкурс

08.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1908 бк, 298 4 0 1244 115 1661 49593 Открит конкурс

07.02.2019
28.02.2019 28.02.2019
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1909 бк, дб, цр, 283 0 0 1087 59 1429 42813 Открит конкурс

07.02.2019
28.02.2019 28.02.2019
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1910 бк, 129 0 0 420 23 572 17078 Открит конкурс

07.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1911 бк, 78 3 0 280 11 372 11142 Открит конкурс

07.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1912 чб, 87 13 0 21 2 123 3328 Открит конкурс

07.02.2019
28.02.2019 28.02.2019
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1913 бк, дб, цр, 0 0 0 1310 0 1310 40610 Открит конкурс

18.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1915 бк, 638 52 0 2138 159 2987 88883 Открит конкурс

18.03.2019
24.06.2019 24.06.2019
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1926-С бб, чб, 9 90 15 301 0 415 10608 Договори по чл. 27

02.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1928 бк, дб, цр, 0 0 0 712 0 712 22072 Открит конкурс

06.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1929-С бб, 0 62 8 176 0 246 6290 Договори по чл. 27

06.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1930-С бб, 0 28 4 77 0 109 2789 Договори по чл. 27

ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1936-С бб, 0 115 21 295 0 431 11047 Договори по чл. 27

06.09.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1937-С бб, 0 17 3 53 0 73 1865 Договори по чл. 27

06.09.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1939-С бб, 0 41 7 106 0 154 3946 Договори по чл. 27

08.10.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1924-С бб, дб, 0 46 4 237 0 287 7293 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1925-С бб, 5 49 10 148 0 212 5431 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1931-С бб, чб, 0 108 24 423 0 555 14139 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА