1 2 3 4 5

НачалоПроцедуриПродажба на прогнозни количества
Година 2018 - 6 обекта. Продажба на прогнозни количества
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1805-1 бк, 128 0 0 0 46 174 13440 Явен търг

16.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1805-2 бк, 0 0 0 699 0 699 44226 Явен търг

16.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1808-1 бк, 69 0 4 0 28 101 7825 Явен търг

16.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1808-2 бк, 0 0 0 311 0 311 19677 Явен търг

16.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1811-1 бк, 51 0 0 0 16 67 5243 Явен търг

16.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1811-2 бк, 0 0 0 462 0 462 29231 Явен търг

16.12.2017
ПРОВЕДЕНА