1 2 3 4 5

НачалоПроцедуриПродажба на прогнозни количества
Година 2019 - 15 обекта. Продажба на прогнозни количества
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1906 чб, цр, дб, 200 351 10 232 19 812 45932 Явен търг

14.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1907-1 бк, 152 0 0 0 73 225 18543 Електронен търг

12.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1907-2 бк, 0 0 0 1304 0 1304 93888 Електронен търг

12.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1908-1 бк, 298 4 0 0 115 417 34003 Електронен търг

12.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1908-2 бк, 0 0 0 1244 0 1244 89568 Електронен търг

12.12.2018
26.02.2019 26.02.2019
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1909-1 бк, 283 0 0 0 59 342 28041 Електронен търг

12.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1909-2 бк, цр, дб, 0 0 0 1087 0 1087 78264 Електронен търг

12.12.2018
26.02.2019 26.02.2019
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1910-1 бк, 129 0 0 0 23 152 12905 Електронен търг

12.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1910-2 бк, 0 0 0 420 0 420 30240 Електронен търг

12.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1911-1 бк, 78 3 0 0 11 92 7685 Електронен търг

12.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1911-2 бк, 0 0 0 280 0 280 20160 Електронен търг

12.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1912 чб, 87 13 0 21 2 123 8594 Електронен търг

12.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1913 бк, цр, дб, 0 0 0 1310 0 1310 94320 Електронен търг

13.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1915-1 бк, 638 52 0 0 159 849 68801 Електронен търг

13.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 1915-2 бк, 0 0 0 2138 0 2138 153936 Явен търг

13.03.2019
24.06.2019 24.06.2019