1 2 3 4 5

НачалоПроцедуриЛесокултурни мероприятия
Година 2019 - 1 обекта. Лесокултурни мероприятия
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Описание Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
първа втора
ДГС Невестино 078 55 10 14 dgsnevestino@abv.bg 19001 Попълване и отглеждане на култури на територията на ТП ДГС "Невестино" 16242 Открит конкурс

19.02.2019
06.03.2019 06.03.2019