1 2 3 4 5

НачалоПроцедуриЛесокултурни мероприятия
Година 2018 - 1 обекта. Лесокултурни мероприятия
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Описание Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
първа втора
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 18001 Почистване на площи за залесяване, почвоподготовка, залесяване, попълване на култури, отглеждане на култури 40206 Открит конкурс

07.03.2018
23.03.2018 23.03.2018