1 2 3 4 5

НачалоПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Ключова дума Номер на поръчка
ДГС Невестино - Дата на обявата: 13.08.2018
Преписка ID: 02724-2018-0070 ()
Процедура: Открита процедура
Предмет: Монтаж и баланс на гуми и джанти за МПС, собственост на ТП „ ДГС Невестино“ за 24 месеца".