1 2 3 4 5

НачалоПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Ключова дума Номер на поръчка
ДГС Невестино - Дата на обявата: 07.10.2019
Преписка ID: 9093136
Предмет: “Избор на оператор за предоставяне на мобилни услуги за пренос на данни чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие за нуждите на Териториално поделение „Държавно горско стопанство - Невестино”
Валидна до (вкл.): 21.10.2019