1 2 3 4 5

НачалоПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Ключова дума Номер на поръчка
ДГС Невестино - Дата на обявата: 09.07.2019
Преписка ID: 9090067
Предмет: „Избор на обслужваща фирма по трудова медицина, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд за нуждите на ТП „ДГС Невестино”.
Валидна до (вкл.): 31.07.2019