1 2 3 4 5

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2020 - 64 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2001 бк, дб, чб, 70 316 32 336 9 763 24276 Явен търг

20.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2002 бб, бк, дб, дгл, см, чб, 53 737 70 687 7 1554 49486 Явен търг

20.11.2019
21.07.2020 21.07.2020
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2003 бк, дб, цр, 341 3 0 1687 56 2087 100674 Явен търг

20.11.2019
04.03.2020 04.03.2020
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2004 бк, 200 12 0 1352 46 1610 75634 Явен търг

20.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2005 бк, 8 0 0 321 1 330 14938 Явен търг

20.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2006 бб, дб, чб, 4 269 46 135 0 454 11892 Явен търг

20.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2007 бб, дб, дгл, цр, чб, 8 200 24 97 0 329 9492 Явен търг

20.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2008 чб, 26 127 12 43 1 209 6071 Явен търг

20.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2009 бк, 86 0 0 447 8 541 25961 Явен търг

20.11.2019
21.07.2020 21.07.2020
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2010 бк, 34 5 0 298 6 343 15827 Явен търг

20.11.2019
21.07.2020 21.07.2020
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2011 бб, дгл, см, 37 270 17 64 0 388 11779 Явен търг

20.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2012 бб, дб, цр, чб, 10 134 17 116 0 277 8192 Явен търг

20.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2013 бб, бк, брз, дгл, см, чб, 12 160 18 146 0 336 8674 Явен търг

20.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2014 бб, дб, дгл, цр, чб, 3 38 7 154 0 202 5260 Явен търг

20.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2015 бб, бк, дб, чб, 16 803 154 275 1 1249 33321 Явен търг

20.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2016 бб, дб, цр, чб, 8 356 65 162 0 591 16173 Явен търг

20.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2017 ак, бб, дб, чб, 10 133 23 38 1 205 5788 Явен търг

20.11.2019
21.07.2020 21.07.2020
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2018 бк, 66 5 0 349 19 439 20727 Явен търг

20.11.2019
21.07.2020 21.07.2020
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2019 бк, 20 0 0 192 3 215 9931 Явен търг

20.11.2019
21.07.2020 21.07.2020
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2020 бк, 83 0 0 711 8 802 37553 Явен търг

20.11.2019
21.07.2020 21.07.2020
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2021 бк, 149 0 0 799 30 978 46797 Явен търг

20.11.2019
21.07.2020 21.07.2020
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2023 чб, 87 13 0 21 2 123 5770 Явен търг

20.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2068 бб, дб, см, цр, чб, 87 584 75 234 2 982 28576 Явен търг

26.10.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2036 бб, чб, 227 152 0 106 3 488 17982 Явен търг

13.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2024 бб, дб, цр, чб, 18 67 9 385 2 481 16296 Явен търг

18.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2025 бб, дб, цр, чб, 22 218 23 143 2 408 11167 Явен търг

18.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2026 бб, бк, дб, дгл, лст, см, чб, 29 671 74 446 5 1225 35090 Явен търг

18.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2027 бб, гбр, дб, дгл, цр, чб, 196 448 58 545 6 1253 43968 Явен търг

06.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2030 бб, бк, дб, чб, 16 596 61 435 2 1110 27990 Явен търг

06.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2031 дб, чб, 4 90 16 78 1 189 4930 Явен търг

06.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2032 бб, дб, дгл, лст, чб, 71 213 22 306 1 613 16790 Явен търг

13.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2033 бб, бк, чб, 21 174 21 82 1 299 8380 Явен търг

13.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2034 бб, дб, дгл, 9 107 9 50 1 176 4921 Явен търг

13.02.2020
21.07.2020 21.07.2020
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2035 дб, чб, 638 169 6 293 21 1127 48121 Явен търг

13.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2037 чб, 208 15 0 75 11 309 14079 Явен търг

13.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2039 бб, дб, чб, 97 96 1 538 4 736 19417 Явен търг

27.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2040 чб, 6 26 1 143 1 177 4075 Явен търг

27.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2041 бб, вб, дб, дгл, чб, 69 1220 175 454 1 1919 51896 Явен търг

27.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2042 ак, чб, 144 180 16 449 8 797 22430 Явен търг

27.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2043 чб, 0 7 1 36 0 44 986 Явен търг

27.02.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2046 бк, 95 3 0 354 34 486 23711 Явен търг

02.03.2020
21.07.2020 21.07.2020
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2044 бб, дб, чб, 330 1486 116 1750 2 3684 90373 Явен търг

04.05.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2045 бк, 150 9 0 78 1 238 13374 Явен търг

04.05.2020
21.07.2020 21.07.2020
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2047 бк, 107 1 0 799 24 931 43968 Явен търг

04.05.2020
21.07.2020 21.07.2020
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2048 бк, дб, 234 2 0 632 32 900 45186 Явен търг

04.05.2020
21.07.2020 21.07.2020
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2049 бк, дб, цр, 0 0 0 136 0 136 6120 Явен търг

04.05.2020
21.07.2020 21.07.2020
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2050 дб, цр, 0 0 0 120 0 120 5400 Явен търг

04.05.2020
21.07.2020 21.07.2020
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2051 чб, 309 79 1 53 2 444 19795 Явен търг

01.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2052 бб, дгл, см, 13 380 26 184 0 603 15650 Явен търг

01.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2053 бб, чб, 261 367 39 357 19 1043 32960 Явен търг

01.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2054 бб, дгл, см, чб, 31 81 5 208 1 326 8646 Явен търг

01.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2056 вб, гбр, дб, цр, чб, 0 0 0 230 0 230 10062 Явен търг

03.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2057 бб, бк, чб, 18 98 4 119 0 239 6320 Явен търг

03.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2058 бб, дб, дгл, чб, 212 2151 261 1424 3 4051 105553 Явен търг

03.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2059 чб, 118 6 0 84 3 211 8834 Явен търг

03.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected]g 2060 бб, дб, чб, 6 332 58 125 0 521 13576 Явен търг

03.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2061 бб, чб, 558 128 0 31 4 721 35710 Явен търг

11.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2063 бб, бк, дб, дгл, см, чб, 481 2722 428 1294 10 4935 135075 Явен търг

11.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2064 бк, бл, вб, цр, чб, 7 27 1 173 1 209 7793 Явен търг

11.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2065 бб, чб, 1048 202 0 21 2 1273 63109 Явен търг

21.10.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2067 ак, бб, дб, дгл, чб, 150 770 81 374 2 1377 37820 Явен търг

21.10.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2066 бб, дб, чб, 20 80 2 141 3 246 6722 Явен търг

21.10.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2069 бб, бк, дб, дгл, цр, чб, 42 68 2 175 1 288 9303 Явен търг

21.10.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 1806Д-20 бб, бк, ива, см, чб, 184 852 54 1039 8 2137 49263 Явен търг   ПРОВЕДЕНА