1 2 3 4 5

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2020 - 6 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2022-С бб, 0 32 4 91 0 127 3247 Договори по чл. 27

09.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2028-С бб, 0 43 2 67 0 112 2890 Договори по чл. 27

ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2029-С бб, 0 18 1 30 0 49 1263 Договори по чл. 27

22.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2055-С бб, 0 4 0 90 0 94 2358 Договори по чл. 27

15.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2062 гбр, дб, цр, 0 0 0 946 0 946 29326 Открит конкурс

11.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 2070-С бб, 0 1 0 11 0 12 302 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА