1 2 3 4 5

НачалоПроцедуриЛесокултурни мероприятия
Година 2020 - 2 обекта. Лесокултурни мероприятия
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Описание Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
първа втора
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 20001 Първо и второ отглеждане на двугодишни и тригодишни култури и попълване на култури 19482 Открит конкурс

18.02.2020
05.03.2020 05.03.2020
ДГС Невестино [email protected] 20003 „Почистване и почвоподготовка на площи за залесяване, временно съхранение и залесяване, първо и второ отглеждане на едногодишни култури в обект № 20003 на територията на ТП „ДГС НЕВЕСТИНО” 20885 Открит конкурс

31.08.2020
17.09.2020 17.09.2020