1 2 3 4 5

НачалоНовини

експедиция

15/05/2020

Експедиция на дървесина
експедиция

08/05/2020

Експедиция на дървесина
експедиция

05/05/2020

Експедиция на дървесина
експедиция

30/04/2020

Експедиция на дървесина
експедиция

24/04/2020

Експедиция на дървесина
експедиция

16/04/2020

Експедиция на дървесина
експедиция

10/04/2020

Експедиция на дървесина
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

10/04/2020

ОТНОСНО: Процедури по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
експедиция

03/04/2020

Експедиция на дървесина
експедиция

27/03/2020

Експедиция на дървесина
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

25/03/2020

ОТНОСНО: Процедури по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
експедиция

20/03/2020

Експедиция на дървесина
експедиция

13/03/2020

Експедиция на дървесина
Съобщение

12/03/2020

Документи за участие в търг с явно наддаване за обекти 2039,2040,2041,2042,2043 да се подават в административната сграда на ТП ДГС Невестино до 16часа на 17.03.2020г.
експедиция

06/03/2020

Експедиция на дървесина
експедиция

02/03/2020

Експедиция
експедиция

28/02/2020

експедиция
експедиция

21/02/2020

Експедиция на дървесина
експедиция

14/02/2020

Експедиция
експедиция

31/01/2020

Експедиция
1  2   3  4  5