1 2 3 4 5

НачалоНовини

експедиция

27/03/2020

Експедиция на дървесина
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

25/03/2020

ОТНОСНО: Процедури по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
експедиция

20/03/2020

Експедиция на дървесина
експедиция

13/03/2020

Експедиция на дървесина
Съобщение

12/03/2020

Документи за участие в търг с явно наддаване за обекти 2039,2040,2041,2042,2043 да се подават в административната сграда на ТП ДГС Невестино до 16часа на 17.03.2020г.
експедиция

06/03/2020

Експедиция на дървесина
експедиция

02/03/2020

Експедиция
експедиция

28/02/2020

експедиция
експедиция

21/02/2020

Експедиция на дървесина
експедиция

14/02/2020

Експедиция
експедиция

31/01/2020

Експедиция
експедиция

17/01/2020

Експедиция
експедиция

10/01/2020

Експедиция на дървесина
експедиция

03/01/2020

Експедиция на дървесина
експедиция

20/12/2019

Експедиция
експедиция

13/12/2019

експедиция
експедиция

06/12/2019

Експедиция
експедиция

22/11/2019

Експедиция на дървесина
ИНФОРМАЦИЯ

15/11/2019

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2020Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС НЕВЕСТИНО
експедиция

01/11/2019

Експедиция на дървесина
1  2   3  4  5